Nasze procedury

Pacjenci przy wejściu do kliniki mają mierzoną temperaturę, dezynfekują ręce i otrzymują czystą maseczkę. Maseczka ta jest zmieniana przed wejściem na salę operacyjną. Przez cały pobyt w TMC pacjenci zachowują między sobą dystans – 2 m. Po każdym pacjencie powierzchnia jest dokładnie dezynfekowana i odkażane są także sprzęty.

Kilka razy w ciągu dnia wszystkie pomieszczenia są dokładnie wietrzone.

Przedstawione wytyczne maja na celu zminimalizowanie rozprzestrzenianie się wirusa Covid-19. Prosimy również wszystkich pacjentów o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa z uwagi na zdrowie swoje jak i innych.