Ułatwienie leczenia na terenie Unii Europejskiej

15 listopada 2014 weszła w życie tzw. ustawa transgraniczna, która nadała pacjentom prawa do transgranicznej opieki zdrowotnej. 

Zgodnie z tą ustawą pacjent ubezpieczony w Polsce (NFZ), który leczył się na terenie Unii Europejskiej może otrzymać zwrot kosztów leczenia według stawek kraju ubezpieczenia (w Polsce wg stawek NFZ), do wysokości wynikającej z wystawionego rachunku.

W Tesin Medic Clinic całą procedurą zwrotu kosztów operacji zaćmy zajmuje się klinika. Pacjent podpisuje pełnomocnictwo na podstawie, którego klinika w imieniu pacjenta składa dokumenty w NFZ i prowadzi z Funduszem całą korespondencję.

Za operację płaci klinika. Pacjent nie ponosi żadnych kosztów związanych z operacją.

 

Dzięki ustawie transgranicznej:

  • Pacjent może zoperować się w terminie, który mu odpowiada. 
  • Termin oczekiwania na zabieg to maximum dwa tygodnie, ale jeśli potrzebujesz jeszcze szybszy termin Panie w rejestracji na pewno znajdą coś odpowiedniego.
  • Pacjent może wybrać soczewkę, którą wszczepia się raz w życiu.
  • Operację zaćmy pacjent wykona przy okazji jednej wiztyty!