Zgodnie z tymi wytycznymi:

Podstawowym kryterium do zabiegu jest zmętnienie soczewki – stwierdzana przy użyciu biomikroskopu.
Do zabiegu mogą być kwalifikowani pacjenci, u których ostrość wzroku w najlepszej korekcji nie przekracza 0,6 do dali. Wyjątek od tej zasady stanowią poniższe wskazania zdrowotne:

  • Zaćma stanowi przeszkodę w diagnostyce i leczeniu innych schorzeń oka;
  • W jaskrze zamkniętego kąta lub wąskim kątem przesączania zagrażającym wystąpieniem jaskry.
  • W przypadku wystąpienia różnowzroczności przekraczającej 3,0D w wyniku operacji pierwszego oka.
  • Osoby wykonujące zawód kierowcy.
  • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorobami psychicznymi, uniemożliwiającymi samodzielne funkcjonowanie.