Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać zwrot kosztów za operację zaćmy?

Każda osoba posiadająca podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w Polsce może ubiegać się o zwrot kosztów za świadczenia zdrowotne/medyczne wykonane na terenie Unii Europejskiej.

  1. Narodowy Fundusz Zdrowia zwraca koszty w kwocie nie wyższej niż płaci za dane świadczenie wykonane na terytorium kraju.
  2. Zwrot kosztów dotyczy tylko gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, czyli tylko takich, które przysługują osobom ubezpieczonym w Polsce – np. operacji zaćmy.
  3. W przypadku świadczeń, do których wymagane jest skierowanie, jest ono niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów świadczenia. W Tešin Medic Clinic skierowanie na operację usunięcia zaćmy można uzyskać na miejscu w dniu zabiegu.

Odpowiednio przeszkolony personel

W Tešin Medic Clinic wszystkimi formalnościami dotyczącymi refundacji zabiegu usunięcia zaćmy zajmuje się odpowiednio przeszkolony personel.

Po kwalifikacji i rozmowie z lekarzem kwalifikującym do zabiegu pacjent decyduje, czy chce dopłacić do soczewki ponadstandardowej, czy wybiera soczewkę sferyczną za 0zł.
W przypadku wyboru soczewki ponadstandardowej pacjent pokrywa tylko i wyłączenie cenę wybranej przez siebie soczewki. 

Po operacji Klinika kontaktuje się bezpośrednio z odpowiednim oddziałem NFZ. W przypadku potrzeby uzupełnienia dokumentacji NFZ kontaktuje się bezpośrednio z TMC. NFZ, po zapoznaniu się z dokumentacją i rozpatrzeniu sprawy, wydaje decyzję, którą przesyła do pełnomocnika pacjenta, czyli TMC. Następnie, kiedy decyzja stanie się ostateczna, Narodowy Fundusz Zdrowia zwraca koszty leczenia na konto bankowe pełnomocnika.